گل پسرم محمد جانگل پسرم محمد جان، تا این لحظه 16 سال و 8 ماه و 25 روز سن دارد
ساقی جونمساقی جونم، تا این لحظه 9 سال و 2 ماه و 28 روز سن دارد

❤دو نیـــــمه قلبـــــم❤

1