❤دو نیـــــمه قلبـــــم❤

1

لوییز وایس

  اندازه دوستی این نیست که بچه چقدر مرا دوست دارد                بلکه در این است که چقدر قدرت                دوست داشتن آن بچه را دارم!     بر گرفته از کتاب  " لطفا"پدر و مادر خوبی باشید " به اهتمام محمود نامنی و صدیقه شجایی نامنی ...
12 تير 1391

مورولیند برگ

  وقتی که خداوند اولین کودک را به ما عنایت فرمود آن زمان دانستیم                                       "معجزه ی زیستن دو نفر را برای یک نفر"     بر گرفته از کتاب  " لطفا"پدر و مادر خوبی باشید " به اهتمام محمود نامنی و صدیقه شجایی نامنی   ...
5 تير 1391

ماریون.سی.گارتی

  هر کودکی که در جهان متولد می شود ذره ای جدید از خداوند است رخدادی عالی و هماره بدیع!     بر گرفته از کتاب  " لطفا"پدر و مادر خوبی باشید " به اهتمام محمود نامنی و صدیقه شجایی نامنی ...
27 خرداد 1391

پروین صداقت زاده

  عاقبت در یک شب از شب های دور کودک من پا به دنیا می نهد آن زمان بر من خدای مهربان نام شورانگیز مادر می نهد.     بر گرفته از کتاب  " لطفا"پدر و مادر خوبی باشید " به اهتمام محمود نامنی و صدیقه شجایی نامنی   ...
19 خرداد 1391

کارولین لین پیرسون

کارولین لین پیرسون   نه ماه دو تایی بودیم و یکی شمرده میشدیم عزیز من! خوشحال بودم که نصف جامو بهت داده بودم یک جای مجانی با تمام امکانات تو هم مستاجر خوبی بودی.ساکت و آرام بعضی وقتها از سر دوستی تلنگری به دیوار می زدی آره من می شنیدم داشتی بزرگ می شدی بار و بندیل سفر را می بستی آخ که چقدر دلم برایآن لحظه ی شیرین بی تاب بود آن لحظه که تو بیایی و ...     بر گرفته از کتاب  " لطفا"پدر و مادر خوبی باشید " به اهتمام محمود نامنی و صدیقه شجایی نامنی     ...
18 ارديبهشت 1391

سخنان گهربار پیامبر اکرم(ص)

پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:                                                  فرزند خود را با نامی نیکو صدا کنید!                                              ...
10 ارديبهشت 1391