.: گل پسرم محمد جان تا این لحظه ، 15 سال و 8 ماه و 23 روز سن دارد :.
.: ساقی جونم تا این لحظه ، 8 سال و 2 ماه و 26 روز سن دارد :.