.: گل پسرم محمد جان تا این لحظه ، 15 سال و 6 ماه و 28 روز سن دارد :.
.: ساقی جونم تا این لحظه ، 8 سال و 1 ماه و 1 روز سن دارد :.