گل پسرم محمد جانگل پسرم محمد جان، تا این لحظه 16 سال و 9 ماه و 26 روز سن دارد
ساقی جونمساقی جونم، تا این لحظه 9 سال و 3 ماه و 29 روز سن دارد

❤دو نیـــــمه قلبـــــم❤

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 295
امتیاز جذابیت: 4,511
14 دنبال کنندگان
283 پسندها
1,342 نظرات
132 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 197
امتیاز جذابیت: 5,671
13 دنبال کنندگان
707 پسندها
889 نظرات
98 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 86
امتیاز جذابیت: 8,681
23 دنبال کنندگان
265 پسندها
3,321 نظرات
254 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,981
امتیاز جذابیت: 248
0 دنبال کنندگان
1 پسندها
65 نظرات
113 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ