گل پسرم محمد جانگل پسرم محمد جان، تا این لحظه: 18 سال و 7 روز سن داره
ساقی جونمساقی جونم، تا این لحظه: 10 سال و 6 ماه و 11 روز سن داره

❤دو نیـــــمه قلبـــــم❤

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 1,505
امتیاز جذابیت: 876
19 دنبال کنندگان
42 پسندها
127 نظرات
32 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 318
امتیاز جذابیت: 4,531
15 دنبال کنندگان
283 پسندها
1,342 نظرات
132 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 215
امتیاز جذابیت: 5,716
16 دنبال کنندگان
704 پسندها
889 نظرات
98 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 95
امتیاز جذابیت: 8,856
29 دنبال کنندگان
273 پسندها
3,328 نظرات
255 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 2,072
امتیاز جذابیت: 268
1 دنبال کنندگان
1 پسندها
65 نظرات
113 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ